Välkommen till optics1.se

Dessa användarvillkor ger en sammanfattning av de regler och villkor som gäller för användning av optics1.se:s hemsida.

optics1.se finns på adressen:
Rotuses a. 5 , Kretinga
LT- 97140, Litauen

Genom användande av denna hemsida så antar vi att du fullt accepterar dessa användarvillkor. Fortsätt inte din användning av optics1.se:s hemsida om du inte accepterar de fullständiga användarvilkoren listade på denna sida.

Följande terminologi används inom dessa Användarvillkor, Skydd av Personuppgifter och Ansvarsfriskrivning och några eller alla Avtal: “Kund”, “Du” och “Din” härrör till dig, personen som använder denna hemsida och accepterar Företagets användarvillkor. “Företaget”, “Oss själva”, “Vi”, “Vår” och “Oss”, härrör till vårt Företag. “Part”, “Parter”, eller “Oss”, härrör till både Klienten och oss, eller antingen till Klienten eller oss.  Alla villkor härrör till erbjudandet, accepterandet och beaktningen av den betalning nödvändig för att underta processen av vår assistans till Klienten på det mest skäliga sätt, genom formella möten under en avsatt tid, eller på annat sätt, för det uttryckliga ändamålet att möta Klientens behov gentemot provision kring Företagets listade tjänster/produkter, enligt vilken och skyldig under, den rådande lagen av Litauen. Användning av terminologin ovan, eller andra ord inom singular, plural, kapitalisering och/eller han/hon eller de, antas vara utbytbara och härrör därför till de samma.

Cookies

Vi använder cookies. Genom användning av optics1.se:s hemsida så godkänner du användandet av cookies i enlighet med optics1.e:s integritetspolicy.

De flesta av dagens moderna interaktiva hemsidor använder cookies för att tillåta dem att hämta användardetaljer vid varje besök. Cookies används på vissa delar av vår sida för att garantera funktionaliteten på detta område och för att göra den lätt att använda för våra besökare. Några av våra marknadsföringspartners kan också komma att använda cookies.

Licens

Om inte annat anges, så äger optics1.se och/eller dess licenshavare de immateriella rättigheterna för allt material på optics1.se. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du har tillåtelse att granska och/eller skriva ut sidor från https://www.optics1.se för din egna personliga användning, med vissa undantag bestämda inom dessa användarvillkor.

Du får inte:

 1. Vidarepublicera material från https://www.optics1.se
 2. Sälja, hyra ut eller sub-licensera material från https://www.optics1.se
 3. Reproducera, dublicera eller kopiera material från https://www.optics1.se

Omfördela innehåll från optics1.se(om innehållet inte specifikt har skapats för omfördelning).

Användarkommentarer

 1. Detta Avtal är gällande från dagens datum.
 2. Vissa delar av denna hemsida erbjuder möjligheten för användare att lägga upp och utbyta åsikter, information, material och data ('Kommentarer') inom olika områden på hemsidan. optics1.se granskar, redigerar, publicerar eller recenserar inte Kommentarer innan de läggs upp på hemsidan och Kommentarerna reflekterar inte åsikterna och uppfattningarna hos optics1.se, eller dess samarbetspartners. Kommentarerna reflekterar uppfattningen och åsikten hos personen som lägger upp sådan uppfattning eller åsikt. Till den utsträckning det är tillåtet av applicerbara lagar, så skall optics1.se inte hållas ansvariga eller skyldiga för Kommentarerna eller för någon förlustkostnad, skyldighet, skadestånd eller kostnader orsakade som ett resultat av någon användning av och/eller uppläggning av och/eller utseende av Kommentarerna på denna hemsida.  
 3. optics1.se reserverar sig rätten att granska alla Kommentarer och ta bort Kommentarer som anses, inom absolut diskretion, vara opassande, stötande eller på annat sätt bryter mot dessa Användarvillkor.
 4. Du garanterar och presenterar att:
  1. Du är tillåten att lägga upp Kommentarer på vår hemsida och har alla nödvändiga licenser och tillåtelser att göra så;
  2. Kommentarerna inte gör intrång på någons immateriella rättigheter, inkluderande men utan begränsning till, upphovsrätt, patent eller varumärkesskydd, eller annan äganderätt av en tredje part;
  3. Kommentarerna innehåller inget nedsättande, ärekränkande, stötande, olämligt eller på annat sätt olagligt material eller matieral som kränker någons rätt till sitt privatliv.
  4. Kommentarerna kommer inte användas för att anropa eller marknadsföra verksamhet eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.
  5. Du tillåter härmed optics1.se en icke-exklusiv royaltyfri licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera eller redigera dina Kommentarer inom alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll

 1. Följande organisationer har tillåtelse att länka till vår hemsida utan tidigare skriftligt godkännande:
  1. Statliga myndigheter;
  2. Sökmotorer;
  3. Nyhetsorganisationer;
  4. Leverantörer av onlineregister där de länkar till vår hemsida inom sitt register på samma sätt som de länkar till hemsidor av andra listade företag;
  5. Systemwide Accredited Businesses förutom ideella organisationer, välgörenhetsaffärer, och välgörenhetsgrupper som inte kan tänkas hyperlänka till vår Hemsida.
 2. Dessa organisationer har tillåtelse att länka till vår hemsida, våra publikationer eller till annan hemsideinformation så länge som länken: (a) inte är missvisande; (b) inte på ett felaktigt vis antyder sponsring, rekommendation eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom kontexten på den länkande partens sida.
 3. Vi kan överväga och godkänna, enligt vår egna diskretion, andra förfrågningar för länkning från följande typer av organisationer:
  1. Välkända konsument och/eller informationssidor för verksamheter så som Handelskammare, American Automobile Association, AARP och Konsumenternas Union;
  2. dot.com communitysidor;
  3. Organisationer eller andra grupper som representerar välgörande ändamål, inkluderat välgörenhetssidor,
  4. Leverantörer av onlineregister;
  5. internetportaler;
  6. redovisning, juridiska- och rådgivningsfirmor vilkas primära klienter är företag; och
  7. utbildningsinstitutioner och handelsorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi faställer att: (a) länken inte kommer att reflektera oss eller vår ackrediterade verksamhet i dåligt ljus (till exempel, handelsorganisationer eller andra organisationer som representerar misstänkta typer av verksamhet, så som arbeta-hemifrån-möjligheter, har inte tillåtelse att länka); (b) organisationen inte haft en tidigare missgynnsam historia med oss; (c) fördelen för oss att vara visuellt associerade med hyperlänken är större än saknaden av denna; och (d) vart länken infaller inom det kontext hos den generella resursinformationen eller på annat sätt är konsekvent med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller en liknande produkt, vilket främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer får länka till vår sida, våra publikationer eller annan hemsideinformation så länge som länken: (a) inte är missvisande; (b) inte på ett falskt vis antyder sponsring, rekommendationer eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom kontextet på den länkande partens sida.

Om du tillhör någon av de organisationer som står listade inom paragraf 2 ovan, och är intresserad av att länka till vår hemsida, så måste du meddela oss genom att skicka ett e-mail till info@optics1.se. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation (så som telefonnummer och/eller e-postadress) samt adressen till din hemsida, en lista på alla webbadresser som du tänker länka till vår Hemsida genom och en lista på webbadresserna på vår sida som du skulle vilja länka till. Tillåt 2-3 veckor för svar på din förfrågan.

Godkända organisationer har tillåtelse att använda hyperlänkar till vår hemsida på följande sätt:

 1. Genom användning av vårt företagsnamn; eller
 2. Genom användning av den uniforma resurslokatorn (webadressen) som länkas till; eller
 3. Genom användning av någon annan beskrivning av vår Hemsida eller material som länkas till är logiskt inom rådande kontext och formatet på innehållet på den länkande parterns sida.

Ingen användning av optics1.se:s logga eller annan grafisk design är tillåten för länkning om det inte finns ett Avtal för varumärkeslicens.

Reservation av rättigheter

Vi reserverar oss rätten att närsomhelst, och enligt vår fulla diskretion, begära att du tar bort alla länkar eller en specifik länk till vår Hemsida. Du godkänner att direkt ta bort alla länkar till vår Hemsida efter sådan begäran. Vi reserverar oss även rätten att göra ändringar till dessa användarvillkor och dess länkningspolicy närsomhelst. Genom fortsatt länkning till vår Hemsida, så går du med på att vara bunden och följa dessa villkor för länkning.

Borttagning av länkar från vår hemsida

Om du finner en länk på vår Hemsida eller annan länkad hemsida anstötlig av någon anledning, får du gärna kontakta oss angående detta. Vi kommer att överväga förfrågningar att ta bort länkar, men är inte skyldiga att göra detta eller att direkt svara dig.

Medan vi anstränger oss för att försäkra att informationen på denna hemsida är korrekt, så står vi inte skyldiga för dess fullständighet eller korrekthet; eller förbinder oss till att försäkra att hemsidan förblir tillgänglig eller att hemsidan hålls uppdaterad.

Ansvarsskyldighet för innehåll

Vi kan inte hållas ansvariga eller skyldiga för  innehållet som förekommer på din Hemsida. Du går med på att hålla oss skadelösa och skydda oss gentemot alla fordringar som uppstår utifrån din Hemsida. Inga länkar får finnas synliga på din Hemsida eller inom någon annan kontext innehållande vårt material eller innehåll som kan tolkas som kränkande, stötande eller kriminellt, eller vilka gör intrång på, eller på annat sätt bryter mot, eller förespråkar intrång eller annan brytning mot, någon tredje parts rättigheter.

Ansvarsfriskrivning

Till den fullständiga utsträckning tillåten av applicerbar lagstiftning, så exkluderar vi all representation, skyldigheter och förhållanden relaterade till vår hemsida och användning av denna hemsida (inkluderande, utan begränsning, alla skyldigheter inbegripna inom lag med respekt för fullvärdig kvalitet, lämplighet för syfte och/eller användning av rimlig aktsamhet och färdighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kan:

 1. Begränsa eller exkludera din ansvarskyldighet för dödsfall eller personlig skada som ett resultat av vårdslöshet;
 2. Begränsa eller exkludera vår eller din ansvarsskyldighet för bedrägeri eller förvanskning av representation;
 3. Begränsa någon av vår eller din ansvarsskyldighet på något sätt som inte är tillåtet under rådande lagstiftning; eller
 4. Exkludera någon av vår eller din ansvarsskyldighet som kan ha exkluderats från rådande lagstiftning.

Begränsningen och exkluderingen av ansvarsskyldighet beskriven inom denna Sektion och på annan plats inom denna ansvarsfriskrivning; (a) är beroende av föregående paragraf; och  (b) styr all ansvarsskyldighet som uppstår under denna ansvarsfriskrivning i relation till ämnet av denna ansvarsfriskrivning, inkluderat ansvarsskyldigheterna som uppstår inom kontrakt, för åtalbar handling (inkluderat försummelse) och för ett brott av skyldigheter enligt lag.

Till den utsträckning att hemsidan och informationen och tjänsterna på hemsidan erbjuds gratis, så kommer vi inte att vara ansvariga för några förluster eller skador av någon natur.

Licens för handeldvapen

Det är nödvändigt enligt lag för oss att registrera, i vår logg, vissa procedurer som defineras inom "Rules for legal entities, concerning weaponry and ammunition control and circulation" och som kräver att Köparen måste skicka in sin vapenlicensinformation. Detta inkluderar följande produkter och information:

 1. kikarsikten
 2. punktsikten (Kollimatorer)

Genom att köpa kikarsikten och punktsikten så går Köparen med på att tillhandage bland annat följande information om sin vapenlicens:

 1. Vapenlicensnummer
 2. Datum då licensen utfärdats
 3. Plats där licensen utfärdats
 4. Personnnummer